Avís Legal

D'acord a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades Personals, TELEVISIÓ DE CATALUNYA informa a l'usuari que a través d'aquest enllaç la societat TOMAVISTAS, SL, amb domicili a Barcelona, carrer Gracia nº1, Prinicipal 2ª i amb número de NIF B62647805 tindrà accés a les dades personals que constin als fitxers de TELEVISIÓ DE CATALUNYA, amb l'ÚNICA finalitat de gestionar correctament el lloc web www.laraquefem.cat, al qual es redirecciona a través d'aquest enllaç.

TELEVISIÓ DE CATALUNYA garanteix a l'usuari que TOMAVISTAS no comunicarà, ni total ni parcialment a tercers, les dades personals que pugui adquirir dels fitxers de TELEVISIÓ DE CATALUNYA sense el previ consentiment per escrit d'aquesta. Així mateix, TELEVISIÓ DE CATALUNYA garanteix a l'usuari que TOMAVISTAS, una vegada deixi de gestionar el lloc web www.laraquefem.cat, tornarà immediatament a TELEVISIÓ DE CATALUNYA totes aquelles dades personals que hagi pogut adquirir amb la finalitat anterior.